Zasady Gry w Cymbergaja

Załącznik nr 1. Regulaminu Towarzyskiego Turnieju Cymbergaja

 

Ustalenia ogólne:
      [ Gracz | Mecz | Cel gry | Zawodnicy i Piłka | Sędzia | Oznaczenia | Boisko | Bramka | Ruch i technika gry ]

Rozpoczęcie Meczu

Rozpoczęcie Gry

Punktowanie

Stałe fragmenty gry, przewinienia i kary:
       [ Faul | Aut | Poza boiskiem | Rzut wolny | Rzut od Bramki | Rzut Rożny | Rzut Karny
       Rzut ze Środka | Nakładka | Przeciąganie gry | Inne sytuacje ]


Postanowienia końcowe

Wracanko

§ 1. Ustalenia ogólne

 1. Gracz – pełnoletnia osoba rozgrywająca mecz Cymbergaja, kobieta lub mężczyzna. Na zasadzie równouprawnienia mecze mogą rozgrywać ze sobą osoby różnych płci, niemniej z powodów gramatycznych używać się będzie słowa „Gracz”.
 2. Mecz – składa się z dwóch części, początek i koniec ogłasza Sędzia. Czas trwania to 2 x 5 minut. Po zakończeniu pierwszej połowy Meczu następuje zamiana stron boiska. Dopuszcza się przedłużenie czasu trwania Meczu, o co najwyżej 30 sekund na każdą z części, decyduje o tym Sędzia.
 3. Celem gry Cymbergaj jest zdobycie przez Graczy w czasie Meczu możliwie największej ilości Goli, wyłącznie przy zastosowaniu reguł opisanych w niniejszym Załączniku. Mecz wygrywa ten Gracz, który zdobędzie ich więcej. Mecz NIE MOŻE zakończyć się remisem.

  W razie remisu w ustalonym czasie rozgrywa się 2-częściową Dogrywkę, 2 x 1 minuta. W czasie Dogrywki Graczom przysługują po dwa Ruchy, wszelkie inne zasady pozostają niezmienione.

  W razie remisu w Dogrywce Gracze wykonują naprzemiennie Serię Rzutów Karnych, po 5 każdy z nich. W sytuacji dalszego braku rozstrzygnięcia Gracze wykonują naprzemiennie po 1 Rzucie Wolnym ze Środka Boiska. Mecz wygrywa ten Gracz, który przy równej ilości wykonanych Rzutów Wolnych pierwszy uzyska przewagę.

  Gole zdobyte w Serii Rzutów Karnych i w Rzutach Wolnych ze Środka Boiska nie wlicza się do statystyki współzawodnictwa o tytuł Króla Strzelców.
 4. Zawodnicy i Piłka – monety, których używa się do gry w Cymbergaja. Grę prowadzi się przy użyciu dwóch monet o identycznych nominałach jako Zawodników oraz jednej monety o dużo mniejszym nominale - a przede wszystkim masie - jako piłki. Dobór monet w rozgrywkach nieformalnych jest dowolny przy spełnieniu powyższej zasady, aczkolwiek zaleca się korzystanie z monet pięcio- lub dwuzłotowych jako Zawodników i odpowiednio pięćdziesięcio i dwudziestogroszowych jako piłki, bowiem takie zestawy standardowo będą używane w Turniejach.
 5. Sędziowanie – mecz sędziowany jest przez 1 Sędziego. Dopuszcza się również sędziowanie przez 2 sędziów. Wtedy jeden z nich jest Sędzią Pomocniczym a drugi Sędzią Prowadzącym. Obaj pełnią te same funkcje i pomagają sobie nawzajem w prowadzeniu Meczu, z tym że Ostateczna Decyzja należy wyłącznie do Sędziego Prowadzącego. Od Ostatecznej Decyzji nie ma odwołania.
 6. Oznaczenia Zawodników – identyfikacja Zawodników odbywa się poprzez ustalenie przez Sędziego i Graczy, który z nich gra reszką a który orłem, przy czym reszka to moneta, której widoczna strona przedstawia nominał monety, orzeł to moneta, której widoczna strona to ta z godłem państwa. Raz wybrane oznaczenie Zawodników nie ulega zmianie przez cały mecz.
 7. Boisko – Gra odbywa się na wymiarowych stołach, a Boisko to wyróżniony blat stołu z zaznaczonymi Bramkami, Polem Bramkowym oznaczonym Linią Pola Bramkowego, Środkiem Boiska oraz z Linią Koła Środkowego. Boisko jest podzielone przez Linię Środkową na połowy. Linie Końcowe Boiska to krawędzie blatu stołu, przy których ustawione są Bramki, Linie Autowe to pozostałe krawędzie blatu.
 8. Bramka – ustawiona trwale jest na środkowej części Linii Końcowej. Jej słupki wyznaczają Linię Bramkową.
 9. Ruch – Gracz odbija grzebieniem swojego Zawodnika tak, by ten trafiając w Piłkę spowodował jej przesunięcie. Po dotknięciu Piłki Zawodnicy mogą wchodzić w kontakt z sobą, tj., potrącać się i przesuwać nawzajem. Za ruch uznaje się też niezamierzone lub nieostrożne poruszenie swojego Zawodnika.
 10. Technika gry – uderzanie monety grzebieniem polega na jednorazowym energicznym ruchu – zawodnik musi być odbijany. Może być uderzany, popychany, potrącany dowolną częścią grzebienia, ale nie może być przesuwany. Oceny i akceptacje stylu odbijania dokonuje Sędzia.

§ 2. Rozpoczęcie Meczu

  W górę
 1. Po ustaleniu, który Gracz gra jakim Zawodnikiem i przydziale Bramek, następuje losowanie Zawodnika rozpoczynającego za pomocą sędziowskiego losowania rzutem monetą.

§ 3. Rozpoczęcie Gry

  W górę
 1. Piłka ustawiona zostaje na Środku Boiska, Zawodnicy na Linii Koła Środkowego, bliżej swojej Bramki, przy czym widoczna strona Zawodnika musi odpowiadać poczynionym uzgodnieniom przy Rozpoczęciu Meczu.
 2. Gracz rozpoczynający, wykonuje 2 Ruchy w dowolnym kierunku – z takim zastrzeżeniem, że nie wolno zdobyć Gola z pierwszego Ruchu, w przeciwnym wypadku musi być to potraktowane jako Faul, a Gracz przeciwny uzyskuje Rzut Wolny.
 3. Za każdym razem, gdy któryś z Graczy zdobędzie Gola, grę wznawia Gracz przeciwny przez Rozpoczęcie Gry.

§ 4. Punktowanie

  W górę
 1. Za zdobycie Gola uznaje się sytuację, gdy Piłka znajdzie się za Linią Bramkową w całości lub w części w ten sposób, że oprze się krawędzią o powierzchnię poza Boiskiem. W szczególności o uznaniu Gola decyduje Sędzia. Za zdobycie Gola Gracz otrzymuje 1 punkt. Wbicie Piłki do własnej Bramki uznane zostaje za zdobycie Gola przez Gracza przeciwnego.

§ 5. Stałe fragmenty gry, przewinienia i kary

  W górę
 1. Faul – przewinienie, ogólnie jest to sytuacja niedozwolona w Meczu. Wtedy Sędzia przerywa grę, ogłasza Graczom przyczyny, dla których to zrobił i podejmuje rozstrzygnięcie, poprzez wskazanie Gracza, który wykonuje Rzut Wolny. Jeśli Faul dokonany został w Polu Bramkowym Sędzia ogłasza:
  i) Rzut od Bramki dla Gracza, który był faulowany na swoim Polu Bramkowym
  ii) Rzut Karny dla Gracza, który był faulowany nie na swoim Polu Bramkowym
  iii) Żółta Karteczka dla Gracza, który faulował umyślnie.
  iv) Czerwona Karteczka dla Gracza, który faulował umyślnie i został wcześniej ukarany Żółtą Karteczką. Oznacza to dyskwalifikację tego Gracza i walkower dla jego przeciwnika.

  W trakcie gry uznaje się za Faul poniższe sytuacje:
  v) dotknięcie lub poruszenie przeciwnego Zawodnika swoim grzebieniem, częścią garderoby, lub częścią ciała;
  vi) dotknięcie lub poruszenie przeciwnego Zawodnika swoim Zawodnikiem bez wcześniejszego kontaktu z Piłką (inaczej mówiąc, po dotknięciu Piłki Zawodnicy mogą wchodzić w kontakt)
  vii) dotknięcie swojego Zawodnika czymkolwiek innym niż grzebieniem
  viii) dotknięcie Piłki inaczej niż swoim Zawodnikiem
  ix) wykonanie większej ilości Ruchów, niż to przysługuje Graczowi
  x) Sędzia ma prawo i obowiązek uznać za Faul Umyślny taki Faul, który zostanie popełniony z premedytacją, w celu taktycznym.
 2. Rzut z Autu – stosuje się, jeśli Piłka wypadnie przez Linię Autową w całości lub w części w ten sposób, że oprze się krawędzią o powierzchnię poza Boiskiem. W szczególności o Rzucie z Autu decyduje Sędzia. Wtedy:
  a) zawodnicy pozostają na miejscach, Sędzia wskazuje Gracza wykonującego Rzut z Autu.
  b) z miejsca, z którego Piłka wypadła na Aut Gracz dłonią rzuca w górę Piłkę celując w dowolnie wybrane miejsce na Boisku.

  (Rzut z Autu wykonuje się w ten sposób, że Piłkę kładzie się na środek płaskiej dłoni, od wewnątrz lub od zewnątrz. Następnie w miejscu gdzie Piłka wypadła poza Boisko lekko opuszcza się dłoń poniżej krawędzi stołu, jakby lekko pod stół, poczym podnosi się ją szybkim ruchem uderzając wyprostowanymi palcami w krawędź stołu od dołu. Siła bezwładności powinna spowodować, że Piłka wzniesie się (musi być rzucana do góry) parabolicznym lotem wpadnie na Boisko. Przy odrobinie wprawy można sterować tak, by Piłka poleciała w oczekiwanym kierunku. Innym dopuszczalnym sposobem rzucania Piłki jest oparcie palców dłoni o krawędź stołu i wrzucenie Piłki na Boisko. Rzut jest poprawny, gdy Piłka najpierw leci do góry!)

  c) Gracz, który wykonał Rzut z Autu poprawnie kontynuuje wykonując 1 Ruch, z którego można zdobyć Gola.
  d) jeśli Piłka bezpośrednio po Rzucie z Autu wypadnie poza Boisko, Gracz wykonujący Rzut z Autu traci Ruch a Sędzia ma obowiązek zarządzić na korzyść drugiego Gracza Rzut z Autu, Rzut od Bramki lub Rzut Rożny, zależnie od sytuacji.
  Uwaga: bezpośrednio z Rzutu z Autu nie można zdobyć Gola. W sytuacji, gdy piłka wpadnie do którejś z Bramek, Gracz wykonujący Rzut z Autu traci Ruch a Sędzia ma obowiązek zarządzić Rzut od Bramki lub Rzut Rożny.
 3. Jeżeli Zawodnik wypadnie poza Boisko Gracz ustawia go na Boisku przy krawędzi, w miejscu w którym wypadł i grę kontynuuje się.
  Jeżeli Zawodnik wypadnie z Boiska razem z Piłką, Sędzia zarządza Rzut z Autu po powrocie Zawodnika na Boisko lub Rzut Rożny lub Rzut od Bramki.
  Jeśli Zawodnik spowoduje wypadnięcie poza Boisko Zawodnika przeciwnika, to Sędzia zarządza Rozpoczęcie Gry.
 4. Rzut Wolny – grę rozpoczyna się w miejscu zaistnienia Faulu. Wykonujący ustawia tam Piłkę, a swojego Zawodnika w miejscu dowolnym. Przeciwnik ustawia swojego Zawodnika w miejscu dowolnym, ale nie bliżej niż na odległość grzebienia licząc od jego krawędzi do krawędzi Piłki. Graczowi wykonującemu Rzut Wolny przysługują dwa Ruchy, przy czym Gola można zdobyć tylko z Ruchu drugiego. W sytuacji, gdy Piłka wpadnie do Bramki z pierwszego Ruchu drugi Ruch przepada, a przeciwnik wznawia grę Rzutem od Bramki.
 5. Rzut od Bramki – przysługuje Graczowi, gdy przeciwnik wybije Piłkę poza Linię Końcową, na której stoi Bramka Gracza. Zawodnik i Piłka mogą być ustawieni w dowolnym miejscu Pola Bramkowego Gracza wykonującego Rzut od Bramki. Zawodnik przeciwnika ustawia się w dowolnym miejscu na swojej połowie. Wykonawcy Rzutu od Bramki przysługują dwa Ruchy, przy czym Gola można zdobyć tylko z Ruchu drugiego. W sytuacji, gdy Piłka wpadnie do Bramki z pierwszego Ruchu drugi Ruch przepada i przeciwnik wznawia grę Rzutem od Bramki.
 6. Rzut Rożny – przysługuje Graczowi, gdy przeciwnik wybije Piłkę poza Linię Końcową, na której stoi Bramka przeciwnika. Gracz ustawia swojego Zawodnika w rogu Boiska, tak by jednocześnie dotykał Lini Autowej i Lini Końcowej, Piłkę ustawia dowolnie, ale tak by dotykała Zawodnika. Przeciwnik ustawia swojego Zawodnika w miejscu dowolnym, ale nie bliżej niż na odległość grzebienia licząc od jego krawędzi do krawędzi Piłki. Wykonawcy Rzutu Rożnego przysługują dwa Ruchy, przy czym Gola można zdobyć tylko z Ruchu drugiego. W sytuacji, gdy Piłka wpadnie do Bramki z pierwszego Ruchu, drugi Ruch przepada a przeciwnik wznawia grę Rzutem od Bramki.
 7. Rzut Karny – Gracz wykonujący Rzut Karny ustawia Piłkę jej środkiem na Linii Pola Bramkowego przeciwnika, swojego Zawodnika w miejscu dowolnym poza tą Linią. Przeciwnik ustawia swojego Zawodnika w Bramce, tak aby dotykał w dowolnym miejscu Lini Bramkowej. Graczowi wykonywającemu Rzut Karny przysługuje 1 Ruch, z którego może zdobyć Gola. Po zdobyciu Gola grę wznawia się przez Rozpoczęcie Gry, w przeciwnym wypadku przeciwnik wznawia grę Rzutem od Bramki.
 8. Rzut Wolny ze Środka – przewidziany jest na sytuację, gdy jest remis po wykonaniu Serii Rzutów Karnych. Jego celem jest zdobycie Gola dla rozstrzygnięcia meczu. Każdemu z Graczy przysługuje równa ilość Rzutów Wolnych od Środka, wygrywa ten, który pierwszy zdobędzie większą ilość Goli. Gracz wykonujący rzut ustawia Piłkę na Środku Boiska, zaś Zawodnika na swojej połowie w dowolnym miejscu wewnątrz Koła Środkowego, Zawodnik przeciwnika ustawia się w dowolnym miejscu na swojej Linii Bramkowej. Wykonawcy przysługują dwa Ruchy, przy czym Gola można zdobyć z Ruchu pierwszego albo drugiego. W sytuacji, gdy Piłka nie wpadnie do Bramki i wypadnie poza Boisko z pierwszego Ruchu drugi Ruch przepada. Zawodnik przeciwnika nie wykonuje Ruchów w trakcie Rzutu Wolnego ze Środka.
 9. W przypadku nakładki, tj. wystąpienia sytuacji, kiedy wystąpi nałożenie Zawodnika na Zawodnika, Zawodnika na Piłkę lub Piłki na Zawodnika, a nie jest to skutkiem Faulu, sędzia zdejmuje monete, która jest na górze i kładzie ją obok spodniej, tak aby dotykały się krawędziami, uwzględniając ich położenie przed wykonaniem ruchu, który spowodował wymienianą sytuację, przyczym o miejscu polozenia decyduje sędzia. Następnie grę wznawia zawodnik, którego kolej przypadała.
 10. Przyjmuje się, że na wykonanie ruchu Gracz ma nie więcej niż 20 sekund. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Zawodnik celowo przedłuża wykonanie ruchu Sędzia ma prawo upomniec Zawodnika, by tego nie robił a w sytuacji szczególnej, np. przy powtórnej takiej sytuacji Sędzia ma prawo odebrać mu ruch i przekazać przeciwnikowi.
 11. Jeśli powyższe reguły nie są wystarczające, stosuje się zasady jak w grze w piłkę nożną.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli zdarzą się sytuacje nieprzewidziane w regulaminie decydująca jest opinia sędziego.

[ zobacz Regulamin | Wracanko | W górę ]

koniec